070 383 82 27 info@fotozoom.nl

Informatie labelopdracht EP-W

Informatie labelopdracht EP-W

Dank voor uw opdracht.
U heeft gekozen voor de kennis en ervaring van Projekthus. Graag willen wij u voorlichten over de door u verstrekte opdracht.

Belangrijke aandachtspunten betreft de opname:
• Indien er bouwkundige tekeningen (plattegronden met maatvoering, geveltekeningen, doorsnedes en bouwdetails) aanwezig zijn, verzoeken wij u deze van te voren aan ons te verstrekken via info@projekthus.nl. Dit is niet verplicht, maar d.m.v. deze informatie kan de EPA adviseur de inspectie nog nauwkeurig uitvoeren. Dit geldt ook voor eventuele verbouwingen die uitgevoerd zijn. Anders gaan we uit van standaardwaarden, hierdoor kan het label ongunstiger uitvallen.

• Als er delen na geïsoleerd zijn, wat ter plaatse niet te zien of te meten is, dan verzoeken wij u de betreffende facturen en bijbehorende werkomschrijvingen van te voren aan ons te verstrekken via: info@projekthus.nl. Op deze bewijzen moet het objectadres staan, de datum van de werkzaamheden en specificaties van de isolatie. Indien er geen geldige bewijzen zijn van de isolatie en deze is niet ter plaatse te meten, mogen we dit niet meenemen in de opname en afmelding van het label.

• Als het een mutatielabel betreft wat op afstand aangepast wordt, dienen de bewijzen van de aanpassingen ook aan ons verstrekt te worden via: info@projekthus.nl.

• Bij het opstellen van een energielabel is een bouwjaar essentieel. Voor dit adres gebruiken wij het bouwjaar wat bekend is bij het Kadaster. Als u zelf bewijzen (bestektekeningen of een bouwvergunning) heeft dat het door ons ingevoerde bouwjaar niet klopt, kunt u deze ook aan ons verstrekken via: info@projekthus.nl.

• Wij zijn verplicht om van onze opnamegegevens een zogeheten monitoringbestand op te sturen naar de landelijk beheerder (RVO) om de authenticiteit van uw energielabel te waarborgen. Het monitoringbestand betreft de minimale hoeveelheid data (geen persoonsgegevens) die de overheid nodig heeft om aan de rapportageplicht van de EU te voldoen. Wij gaan ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Als dit wel zo is, kunnen wij de opdracht niet uitvoeren.

• Het is mogelijk dat de certificatie-instelling een controleonderzoek zal uitvoeren. Als de certificatie-instelling geen toestemming krijgt om de woning voor een controleonderzoek te betreden, kan het energielabel worden verwijderd uit het landelijk gegevensbestand van RVO.

• Wij dienen alle ruimtes te betreden om de opname in zijn geheel goed uit te kunnen voeren, ook bijvoorbeeld de kruipruimtes. Graag willen wij u vragen om ervoor te zorgen dat dit mogelijk is.

• U heeft het recht om het volledige projectdossier bij ons op te vragen. Dit dossier wordt door ons minimaal 15 jaar bewaard.
• Wanneer wij na het uitwerken en afmelden van het label nieuw bewijs krijgen en dit opnieuw dienen te verwerken en afmelden komen daar extra kosten bij van € 50,- excl. BTW
Annulering

• Opdrachten kunnen, op werkdagen, tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen deze termijn wordt er 50% van de oorspronkelijke prijs in rekening gebracht.

Op al onze diensten, overeenkomsten en afspraken zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze bijlage kunt u vinden bij de opdrachtbevestiging per e-mail.